Izmaiņas preču ieveša nā EAEC valstīs privātpersonām

Oficiālajā tīmekļa vietnē Krievijas Federālais muitas dienests ziņo, ka no 2019. gada 1. janvāra tiks piemēroti ierobežojumi preču beznodokļu ievešanai privātpersonām EAEC valstīs. Ierobežojums ietekmēs sauszemes (automobiļu, dzelzceļu) un ūdens veidu (jūras, upju) transportu – tas attiecīgi būs 500 eiro vērtībā un (vai) svarā līdz 25 kg.

Jānorāda, ka attiecībā uz gaisa transportu personīgai lietošanai paredzēto preču ievešanas beznodokļu likme paliks nemainīga: līdz 10 000 eiro vērtībā un svarā līdz 50 kg.

Šo lēmumu 2018. gada 1. novembrī pieņēma Eirāzijas Ekonomikas komisijas padome (“Par grozījumiem Eirāzijas Ekonomikas komisijas padomes 2017. gada 20. decembra lēmumā Nr. 107”).

Saskaņā ar Krievijas Federālās muitas dienesta datiem, ja imports pārsniedz noteikto likmi, tūristam būs jāmaksā nodeva 30% apmērā no preču vērtības, bet ne mazāk kā 4 eiro par kilogramu svara, kas pārsniedz vērtību un (vai) svara normu.

Ссылка на основную публикацию